Friday, April 15, 2011

Penyerahan Blog PEMIMPIN MUDA kepada Perlis Young Leaders

Blogspot ini akan diserahkan pengendalian oleh Perlis Young Leader untuk di kemaskini penglibatan mereka.

Pengisian adalah meliputi program-program yang telah dijalankan, laporan penyertaan secara bergambar dan lain-lain lagi. Walaubagaimanapun, blog ini akan diselia oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Perlis bagi mengelakkan sebarang ketidak sesuaian isi dan fakta.

No comments:

Post a Comment